Colofn Fiona Gannon

Yn ei golofn 'Y Gair Ola' ...' yn rhifyn Ebrill Bwrlwm, cylchgrawn misol Capel y Nant, mae Arweinydd yr Eglwys, Robat Powell, yn troi sylw at sut yr atebwn fel Cristnogion i'r haint faleisus Covid-19 sy'n achosi cymaint o dristwch i bobl ledled y Ddaear ...

 

Mae’r coronafirws wedi creu argyfwng. Yr argyfwng gwaetha i’r byd ers yr Ail Ryfel Byd.

 

Mae’n rhaid aros gartre hyd y gallwn. Oherwydd aiff yr argyfwng yn llawer gwaeth cyn iddo ddod yn well. Mae angen pwyll. Mae angen amynedd hefyd.

Aberth bach yw peidio cwrdd â’ch ffrindie am goffi, peidio pico mas i’r siop bob yn ail ddydd, os bydd hynny’n eich cadw chi a’ch ffrindie’n fyw. Bydd digon o amser i fwynhau’r dishgled o goffi ’na wedyn!

Yn rhyfedd, mae rhai wedi dewis byw ar wahân i bawb arall drwy’r oesoedd. Roedd rhai o’r Cristnogion cyntaf ymhlith y rhain.

Yr un cyntaf oedd Sant Paul y Meudwy. Ganwyd Paul - nid yr Apostol - yn yr Aifft yn 228.

Pan ddechreuodd yr Ymerawdwr Rhufeinig Decius erlid Cristnogion, dyma Paul yn ffoi i’r anialwch. Wrtho’i hun, heblaw am weddïo ar Dduw, arhosodd Paul yno am 60 o flynyddoedd! Yn ôl yr hanes, bu cigfran yn cario bwyd iddo bob dydd.

Meudwy arall oedd y Santes Fair o’r Aifft. Ganwyd hon yn 344 yn Alexandria, lle bu’n gweithio fel putain.

Ond un flwyddyn teithiodd i Balesteina lle gwelodd eicon o’r Forwyn Fair mewn eglwys. Teimlodd mor flin am ei bywyd drwg fel y penderfynodd hi ffoi dros Afon Iorddonen i’r diffeithwch. Ac yno bu hithau byw am 40 o flynyddoedd wrthi’i hun gyda Duw.

Er mor rhyfeddol yw’r hanesion hyn, rwy’n methu gweld fawr ddim Cristnogol yn hanes y meudwyaid.

Gwerth mawr Cristnogaeth i mi yw ei bod yn grefydd gymdeithasol. Do, fe aeth Iesu i’r anialwch am 40 diwrnod. Roedd arno angen myfyrio cyn dechrau ar ei waith.

Ond dod nôl i ganol pobol wnaeth Iesu. Cymysgu â nhw. Dangos y ffordd iddyn nhw garu a chreu gwell byd.

Rydyn ni yn yr anialwch y dyddiau hyn, anialwch peryglus iawn. Ond does dim rhaid i ni aros yno ar ein pennau ein hunain. Gallwn estyn ein dwylo i rywun bob dydd.

Trwy’r ffôn, trwy Skype, hyd yn oed trwy hala cardiau a llythyrau fel ers lawer dydd! Bydd ein ffrindiau wrth eu bodd i glywed oddi wrthon ni.

Gwnewch yn siŵr bod neb ar ei ben ei hun. Bod neb yn unig. A down trwy’r argyfwng yn ddiogel.

4. Apr, 2020

0

Latest comments

28.09 | 11:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d...

19.09 | 09:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy...

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw...

08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!