Colofn Fiona Gannon

Neges Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, o rhifyn dwbl Rhagfyr 2019 a Ionawr 202 ein cylchgrawn misol, Bwrlwm. Mae Robat yn esbonio ei fod e - a llawer ohonom! - wedi drysu gyda'r holl addewidion yn ystod ymgyrchoedd y pleidiau sy'n arwain at Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 12:

Alla i ddim cofio mis Rhagfyr tebyg. Y Nadolig ac Etholiad Cyffredinol yr un mis!

Rwy’n drysu eisoes.

Nawr ’te, mae’r Etholiad ar Ragfyr 25 a’r Nadolig ar Ragfyr 12. Dyna’r drefn eleni, ynte?

Mae Boris, Jeremy a Jo yn teithio’r wlad ar eu camelod. A Liz yn gwarchod ei phraidd ar fryniau Sir Feirionnydd. Ydyn, mae’r ddau beth wedi toddi’n un.

Ac mae Sion Corn pob plaid yn dod a sachaid o addewidion braf ac anhygoel. Bydd Boris yn gwario £40 biliwn ar y peth a’r peth. Ond mae Jeremy yn addo gwario £50 biliwn.

Fel gem o poker. ‘£40 biliwn ar addysg, Boris? Raise you another £40 biliwn!’ Ie, gwlad ffantasi yw’r Nadolig. A phwy fydd yn talu am y gwario Nadoligaidd? Ni, y trethdalwyr?

Wrth gwrs, na! Byddwn yn benthyg y biliynau, medd y Toriaid. Byddwn ni’n benthyg mwy, medd Llafur.

Rhyfedd o fyd. Ers 2008 bu’r Llywodraeth yn dweud wrthon ni fod yn rhaid i’r wlad wario llai. Llawer llai. ‘Ryn ni’n methu benthyg arian,’ medden nhw. ‘Mae benthyg yn mynd a ni i ddyled.’

Ond yn sydyn, mae benthyg arian yn dda! Mynd i I ddyled? Gorau po fwya! Mae dwy addewid arall gan Boris.

Bydd Brecsit yn ei sach erbyn diwedd Ionawr. Ac erbyn diwedd 2020 bydd e wedi setlo’r cytundeb masnach newydd gyda’r Undeb Ewropeaidd. O fewn blwyddyn!

Yn 2014 arwyddodd yr Undeb Ewropeaidd gytundeb masnach mawr gyda Canada. Ond cymerodd hwnnw BUM mlynedd i’w setlo. A bydd cytundeb Prydain-UE yn llawer mwy cymhleth. Byd ffantasi, yn wir.

Yng nghanol yr hud a lledrith yma mae dau gwestiwn yn codi: Pwy gallwn ni gredu? Ble mae’r Gwirionedd? Yn sicr, nid yn yr Etholiad hwn.

Ond cawn weld y Gwirionedd y mis Rhagfyr yma. Mewn stabal ddi-nod, mewn tre fach dlawd yn Jwdea. Yng ngenedigaeth y plentyn Iesu.

Dim ond tair addewid sy gan hwn. Daw a chariad i drechu pob casineb. Y gobaith sy’n trechu pob anobaith. Y cyfiawnder fydd yn sail i Deyrnas Duw.

Dyna’r unig Wirionedd y gallwn ddibynnu arno. Gwirionedd Bethlehem. A chofiwch – ar Ragfyr 25 bydd y Nadolig y mis yma, fel erioed!

Nadolig Llawen i chi gyd, Robat

3. Dec, 2019

0

Latest comments

28.09 | 11:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d...

19.09 | 09:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy...

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw...

08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!