Latest comments 28.09 | 11:17 Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d... 19.09 | 09:07 Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy... 13.01 | 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw... 08.01 | 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!Y WYNEBAU A'R GWEITHGAREDDAU ... Ar ddiwrnod hynod braf o fis Gorffennaf, aeth bws o aelodau Capel y Nant ar ein Pererindod Blynyddol i Sir Benfro (Sul, Gorffennaf 14). Pwnc y Pererindod eleni oedd hanes y bardd Waldo Williams. Dyma'r criw yn sefyll i fyfyrio ynghanol Parc y Blawd - cae a fu'n ysbrydoliaeth i Waldo gan arwain at ei gerdd 'Mewn Dau Gae' sy'n dechrau gyda'r geiriau: 'O ba le'r ymroliai'r mor goleuni Oedd a'i waelod ar Weun Parc y Blawd a Parc y Blaw. Ar ol imi holi'n hir yn y tir tywyll, O b'le deuai, yr un a fu erioed?' Share this page on FacebookAr ddiwrnod hynod braf o fis Gorffennaf, aeth bws o aelodau Capel y Nant ar ein Pererindod Blynyddol i Sir Benfro (Sul, Gorffennaf 14). Pwnc y Pererindod eleni oedd hanes y bardd Waldo Williams. Dyma'r criw yn sefyll i fyfyrio ynghanol Parc y Blawd - cae a fu'n ysbrydoliaeth i Waldo gan arwain at ei gerdd 'Mewn Dau Gae' sy'n dechrau gyda'r geiriau: 'O ba le'r ymroliai'r mor goleuni Oedd a'i waelod ar Weun Parc y Blawd a Parc y Blaw. Ar ol imi holi'n hir yn y tir tywyll, O b'le deuai, yr un a fu erioed?'