Latest comments 28.09 | 11:17 Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d... 19.09 | 09:07 Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy... 13.01 | 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw... 08.01 | 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!Y WYNEBAU A'R GWEITHGAREDDAU ... Ar un o ddyddiau godidog ein Haf heulog a phoeth, teithiodd bws hapus ohonom o Glydach ar ein Pererindod Blynyddol - y tro hwn i Geredigion (Sul, Gorffennaf 2018). Hen Gapel yr Undodwyr yn Llwyrhydyowen - uchod - oedd y man hanesyddol cyntaf i ni ymweld ag e. A chawsom groeso cynnes yno. Share this page on Facebook MELDA GRANTHAM 08.01.2020 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto! HYWEL DAVIES 13.01.2020 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.Ar un o ddyddiau godidog ein Haf heulog a phoeth, teithiodd bws hapus ohonom o Glydach ar ein Pererindod Blynyddol - y tro hwn i Geredigion (Sul, Gorffennaf 2018). Hen Gapel yr Undodwyr yn Llwyrhydyowen - uchod - oedd y man hanesyddol cyntaf i ni ymweld ag e. A chawsom groeso cynnes yno.