Latest comments 28.09 | 11:17 Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d... 19.09 | 09:07 Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy... 13.01 | 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw... 08.01 | 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!Y WYNEBAU A'R GWEITHGAREDDAU ... Cafwyd ymateb brwd i oedfa heriol a chyfoes a gyflwynwyd gan aelodau o Chwaeroliaeth Capel y Nant ar fore Sul, 16 Mehefin. Yn eu gwisgoedd lliwgar, roedd ein chwiorydd yn cyflwyno oedfa a luniwyd gan wragedd Cristnogol yn Swrinam, De America. Y thema oedd yr angen i ni warchod ein planed rhag distryw gan ddynoliaeth. Taflwyd sbwriel wrth y Set Fawr i wneud y pwynt yn drawiadaol. Diolch i'n Chwaeroliaeth a'n chwiorydd yn Swrinam am eu neges. Roedd yr oedfa wedi'i llunio fel rhan o Ddydd Gweddi'r Gwragedd Byd-eang. Share this page on FacebookCafwyd ymateb brwd i oedfa heriol a chyfoes a gyflwynwyd gan aelodau o Chwaeroliaeth Capel y Nant ar fore Sul, 16 Mehefin. Yn eu gwisgoedd lliwgar, roedd ein chwiorydd yn cyflwyno oedfa a luniwyd gan wragedd Cristnogol yn Swrinam, De America. Y thema oedd yr angen i ni warchod ein planed rhag distryw gan ddynoliaeth. Taflwyd sbwriel wrth y Set Fawr i wneud y pwynt yn drawiadaol. Diolch i'n Chwaeroliaeth a'n chwiorydd yn Swrinam am eu neges. Roedd yr oedfa wedi'i llunio fel rhan o Ddydd Gweddi'r Gwragedd Byd-eang.