Latest comments 28.09 | 11:17 Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d... 19.09 | 09:07 Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy... 13.01 | 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw... 08.01 | 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!LLUNIAU CAPEL Y NANT 2008 - 2016 Pentref ac eglwys hynafol Llanddewi Bref oedd man cychwyn Pererindod blynyddol Capel y Nant 2012. Cawsom ein croesawu i Oedfa Gymun yn yr eglwys ar fore Sul, Awst 19, gan y Ficer, y Parch Dafydd Jones. Yna, aethom ymlaen i ymweld ag Abaty Ystrad Fflur gan fwynhau picnic ger Cors Caron. Ond pentref Llangeitho oedd y nod. Yno cawsom ymweld ag Eglwys Sant Ceitho ble mae bedd Daniel Rowland a Chapel Gwynfil lle bu'n pregethu yn yr hen gapel. Llangeitho. Diwrnod bendigedig. Diolch i Ficer y Plwyf, y Parch Dafydd Jones, am ein croesawu a'n goleuo am hanes Daniel Rowland. Share this page on FacebookPentref ac eglwys hynafol Llanddewi Bref oedd man cychwyn Pererindod blynyddol Capel y Nant 2012. Cawsom ein croesawu i Oedfa Gymun yn yr eglwys ar fore Sul, Awst 19, gan y Ficer, y Parch Dafydd Jones. Yna, aethom ymlaen i ymweld ag Abaty Ystrad Fflur gan fwynhau picnic ger Cors Caron. Ond pentref Llangeitho oedd y nod. Yno cawsom ymweld ag Eglwys Sant Ceitho ble mae bedd Daniel Rowland a Chapel Gwynfil lle bu'n pregethu yn yr hen gapel. Llangeitho. Diwrnod bendigedig. Diolch i Ficer y Plwyf, y Parch Dafydd Jones, am ein croesawu a'n goleuo am hanes Daniel Rowland.