Colofn Fiona Gannon

Mae’r gwanwyn yn y tir, ac mae’n hyfryd gweld y diwrnodau’n estyn a’r blodau’n dod i’r golwg trwy’r pridd. Mae dyfodiad y gwanwyn yn siŵr o godi calon ar ôl hirlwm y gaeaf, ac mae fel petaen ni’n byw mewn byd o ryfeddodau, gyda gwyrth bywyd newydd i’w weld ym mhob man o’n cwmpas.

On’d yw hi’n boenus o eironig, felly, ein bod ni’n dathlu gwyrth bywyd ar yr un pryd â gweld Vladimir Putin yn diystyru gwerth bywyd yn llwyr, ac yn sathru ar bawb a phopeth sydd yn ffordd ei ymgais orffwyll i gipio mwy o bŵer?

Mae pobl Wcráin yn ein calonnau a’n gweddïau y Pasg hwn, fel y mae’r rhai sy’n dioddef mewn rhyfeloedd eraill ar draws y byd, yn Syria, Yemen, a mannau eraill. Diolchwn fod y Beibl yn dangos i ni nad trefn ryfelgar ein daear ni sydd wrth fodd Duw, a gadewch i ni weddïo o’r newydd am wireddu’r weledigaeth a geir yn llyfr y proffwyd Eseia:

Byddan nhw’n curo’u cleddyfau yn sychau aradr a’u gwaywffyn yn grymanau tocio.
Fydd gwledydd ddim yn ymladd ei gilydd, nac yn hyfforddi milwyr i fynd i ryfel.

Diolchwn fod Iesu wedi dod i’n daear yn Dywysog Tangnefedd, gan drechu drygioni â daioni, a chasineb â chariad, a gweddïwn ar i Dduw gryfhau ein cariad ninnau y Pasg hwn, fel y gallwn ni hyrwyddo gwerthoedd ei deyrnas ar y ddaear.

| Reply

Latest comments

28.09 | 11:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob dyminiadau gorau oddiwrth aelodi Elim CraigCefn Parc.

19.09 | 09:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!